TR / EN / FR
İmar Yönetmeliği
Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygunlanacak İmar Yönetmeliği

Tasarımın Temel İlkeleri
Başarılı bir tasarıma ulaşmak için, kuşkusuz pek çok ilke, kriter, kural, yöntem vardır. Ama, bütün bunların temelinde Tasarımın Temel İlkeleri yatmaktadır. Bu bildiride, bu temel ilkeler daha çok, bir mekanik tesisat tasarımcısı gözü ile açıklanmakta ve özellikle, az bilinen ya da fazla önem verilmeyen Toplam Yapı Tasarımı, Tasarımın Temel Amacı ve Proje Yönetimi ve Ortak Çalışma kavramları üzerinde durulmaktadır.

Otopark Yönetmeliği
Asansör Yönetmeliği
Enerji Verimliliği Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Kanunu
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Kat Mülkiyet Kanunu
Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmellik