Atk Lojmanları

İstanbul, Türkiye, 1995-1997


Yapılar Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir tekstil kuruluşunun lojmanlarıdır. Üç 'er katlı iki kütlenin eğrisellikleri onları eklenemez, büyüyemez ve tek defaya özgü kılar. Bu tavır çevreyi oluşturan endüstri yapılarının temel özelliğine karşıdır ve konutları onlardan ayrıştırır. 6m*9m' lik taşıyıcı düzen içindeki birimler, tek kişilik stüdyodan üç katlı konutlara kadar çeşitlenir. Yaşama alanları kütleler arasındaki yeşile bakar. Giriş, mutfak, banyo ve yatak odaları ise dolaşımın yer aldığı bir tür sokağa bakarlar. Yapılardaki tek dolaşım alanı budur. Kullanıcıların yer değiştirmeleri bu sokağın sürekli hareketliliğini sağlar. Bu bölgedeki yatay hareketlilik yeşile bakan diğer cephede katlar arası çeşitlenmeye düşey hareketliliğe dönüşür. Bu alana yapılan tek müdahale içinden gelip geçilecek izleri oluşturmaktadır. Arada kalan yeşil adaların kullanımını konutlarda yaşayanlar belirleyecektir.

Eskizler

Çizimler