Borsa İstanbul Ek Binası

İstanbul, Türkiye, 2013


YENİ YÜZ Yapı, arazinin kuzey kenarı boyunca uzanarak Borsa İstanbul kampüsüne yeni bir yüz oluşturur. Mevcut binanın merkezi planı ve özgün işlevinden (kongre merkezi) kaynaklanan içe dönüklüğü kıracak, saydam bir yüz... Bu bağlamda, proje yalnızca yeni bir ofis binası olmanın ötesinde, bütün kampüsün dışarıya yönelik "ekranı", şehirle kurduğu en uzun etkileşim yüzeyi olarak şekillenir. Şehrin giderek daha yoğun kullanılan bir ulaşım arteri olan İstinye Bayırı Caddesi'nden görünür olacak konumuyla yapı, kente sırtını dönmüş binayı ve kampüsü algılanır kılar. Başkanlık Girişi'nden Personel Girişi'ne uzanan kütle, arazinin sınırı boyunca, mevcut açık otopark alanını kat ederek doğal yapıya neredeyse hiç dokunmaz. Dışarıyla etkileşim kuran en uzun kenar boyunca yerleşmenin bir avantajı da, en uzun ve an alçak kütlenin yerleşebilmesine imkan tanımasıdır. Bu sayede, mevcut yapıyla yarışmayan ve sadece kampüs ölçeğinde değil, bütün kent ölçeğinde önemli bir yeşil alan olan bahçeyi işgal etmeyen bir yapı ortaya çıkar. Saydam bir yüz niteliğinde kütle, aynı zamanda kampüsteki farklı donatıları birbirine bağlayan bir tür omurga işlevi görür. Başkanlık ve personel girişleri birbirlerine bağlanırken, mevcut drop-off zonu, yeni yapıyla karşılanarak meydanlaşır. KÜTLE Kütle, başkanlık ve personele yönelik iki hacme ayrılır. Bu iki hacim, zemin kotunda bir giriş holü ile birbirine bağlanır. Meydanı karşılayan giriş holünün oluşturduğu boşluk, galeriler aracılığıyla başkanlık ve personel kütlelerinde de devam ederek mekanların birbirleriyle görsel ve fiziksel anlamda etkileşim kurmasını sağlar. Başkanlık kütlesi, mevcut personel girişinin üstünde saçaklanarak burayı tanımlar. Personel kısmı ise, mevcut başkanlık girişine bakan yamacın üzerinde konsollaşarak yapının girişi karşılamasını ve İstinye Bayırı Caddesi'nden görünür kılınmasını sağlar. İŞLEV DAĞILIÖI VE CEPHE KURGUSU Personel kısmının zemin kat ve birinci katları, Takas Bankası'na, ikinci katı ise Merkezi Kayıt Kuruluşu'na ayrılmıştır. Başkanlık kütlesinin zemini, iki kurumca ortak kullanılacak toplantı mahalleri olarak kullanılmıştır. Birinci bodrum kat, Takas Bankası arşivi olarak düşünülmüştür. Çatı ise, hem manzaradan faydalanacak, hem de yemekhanenin açık alan ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Düşey ve yatay sirkülasyon alanları, en az alan kayıp alan yaratacak şekilde düşünülmüştür. İkiye bölünerek mesafelerin kısalması sayesinde rasyonel uzunluklarda tutulabilmiş, yapıyı boylu boyunca kat eden koridorlar, çift taraflı çalışır. Düşey sirkülasyon ise, iki hacmin giriş boşluklarında konumlanan asansörler aracılığıyla sağlanır. Ayrıca, başkanlık kütlesi boyunca yükselen gösterişli rampa, bu hacmin katlarını birbirine bağlar. Gerekli mesafeleri sağlayacak şekilde yerleştirilmiş yangın merdivenleri, başkanlık kütlesinin batı kenarı boyunca uzanan yangına yönelik heykelsi rampa sistemiyle desteklenir. Yapıyı boydan boya kat eden ekranın şeffaflığı sayesinde, kuzey cephesinden maksimum seviyede doğal ışık alınması sağlanmıştır. Buna karşın güney cephesi, ışığı kontrol etmek ve mevcut borsa binasıyla kurulan görsel ilişkiyi sınırlandırmak amacıyla daha masif düşünülmüş, cephe geriye çekilerek önde arkadlı bir alan oluşturmuştur. Arkad, aynı zamanda, ana giriş meydanından, seans salonu girişine ve başkanlık girişine doğru korunaklı bir geçiş sağlar. Ofis çalışanları, gün boyunca kuzey cephesinden kent ile doğrudan bir ilişki kurarken, mevcut bina ile kurulan ilişki ise kontrollü ve dolaylıdır.

Eskizler

Çizimler

Makett