Santralistanbul Enerji Müzesi

İstanbul, Türkiye, 2004-2005


Silahtarağa Termik Santrali İstanbul’un en önemli enerji kaynağı iken, 30 sene önce kullanım dışı kaldı. Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Kampüsü’nün tasarlanması sürecinde, mevcut santralin de kültürel bir merkeze dönüştürülmesi amaçlandı.

Devasa trübünleri barındıran etkileyici kazan dairesi yapılarından ikisi Enerji Müzesi’ne dönüştürüldü.

Makinelerin işleyiş biçimi, mevcut yapının şekillenmesinde öncelikli konumdaydı. Makineler artık kullanımda olmadıklarına göre, mevcut mekanik ekipman bir tür yapay peyzaja dönüştü. Mimari müdahale, bir kediyolu, merdiven ve yürüyen merdivenlerden oluşan, mevcut mekanik ekipmanı alternatif bir seyir düzleminde izletecek bir dolaşım yolu yerleştirmek üzerine kuruluydu. Elektrik enerjisi üretiminin sekansı, kediyolu üzerinde yürünürken takip edilebiliyordu.

Eskizler

Çizimler

Çizimler