2F Evi


2F Evi, Galata Kulesi’nin karşısında konumlanmış bir 19. yüzyıl apartmanının yeniden işlevlendirilmesi projesidir. Konum, manzara ve kullanıcı istekleri, tasarım sürecindeki belirleyici faktörler olarak sayılabilir. Bu istekler, kapsamlı çağdaş sanat koleksiyonunun sergilenmesi, ev sahibi ve misafirlerinin şehir içindeki geçici konaklama ihtiyacının giderilmesi, aynı zamanda da davetlere ev sahipliği yapılması olarak tanımlandı. Giriş holünün ve arkadaki düşey bahçeyi seyredecek şekilde konumlandırılmış kütüphanenin yüksek mekanlara dönüştürülmesi, yapının kesitini kuvvetlendiren etmenlerdi. Düşey bahçe kullanımı, görselliğin dışında, arka tarafa bakan tüm mekanların doğal aydınlatma ve havalandırma ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından da önemliydi. Teras katında oluşturulan şeffaf hacim, manzaradan maksimum seviyede faydalanacak bir etkinlik alanı olarak düzenlendi.